FU-19并管单端后级功放

 

 
  王大哥  

 

    王大哥虽然是报社的资深编辑,可是DIY的电子管功放也有好几台了,而且性能都还不错,握惯笔杆子的手拿起烙铁来也是游刃有余,呵呵,值得学习!
 

   


 

 
 


 

 
    非常漂亮的夜景!